แผนผังสนามกอล์ฟ


               สนามกอล์ฟสามพราน ให้บริการบนพื้นที่กว้างขวางขนาด 510 ไร่ พาร์ 72 มีระยะรวมถึง 7,200 หลา กรีนใช้หญ้า เบอร์มิวด้า ทิฟอีเกิ้ล ส่วนที แฟร์เวย์ และรัฟ เป็นหญ้า พาสพาลั่ม ซึ่งเป็นสนามมารถฐานสากล

               โดย สามารถ แบ่งสนามได้ ทั้ง หมด 18 หลุม ดังนี้

                              หลุมที่ 1 มีจำนวน 5 พาร์                              หลุมที่ 10 มีจำนวน 5 พาร์
                              หลุมที่ 2 มีจำนวน 3 พาร์                              หลุมที่ 11 มีจำนวน 3 พาร์
                              หลุมที่ 3 มีจำนวน 4 พาร์                              หลุมที่ 12 มีจำนวน 4 พาร์
                              หลุมที่ 4 มีจำนวน 4 พาร                              หลุมที่ 13 มีจำนวน 4 พาร์์
                              หลุมที่ 5 มีจำนวน 4 พาร์                              หลุมที่ 14 มีจำนวน 3 พาร์
                              หลุมที่ 6 มีจำนวน 4 พาร์                               หลุมที่ 15 มีจำนวน 4 พาร์
                              หลุมที่ 7 มีจำนวน 4 พาร์                               หลุมที่ 16 มีจำนวน 4 พาร์
                              หลุมที่ 8 มีจำนวน 3 พาร์                               หลุมที่ 17 มีจำนวน 4 พาร์
                              หลุมที่ 9 มีจำนวน 5 พาร์                               หลุมที่ 18 มีจำนวน 5 พาร์

ดูข้อมูลแต่ละหลุม